Condicions generals

TITULAR I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals de Contractació, d’ara endavant, CGC, regulen les condicions de compra d’entrades a les piscines exteriors del PARC ESPORTIU LLOBREGAT (PELL) i de CAN MERCADER ofertes a la pàgina web www.parcesportiullobregat.com de titularitat d’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIO SOCIAL, URBANA I ECONOMICA DE CORNELLA, S. a., i CIF A58283342 (d’ara endavant PROCORNELLA, i domicili en ALBERT EINSTEIN, 47-49 (EDIFICI AUDITORI) 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA).

Els usuaris que realitzin compres accepten plenament les presentis CGC i quedaran vinculats per aquestes tal com estiguessin redactades en el moment de la contractació. Serà requisit indispensable la lectura i acceptació de les CGC amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de PROCORNELLA.

PROCORNELLA es reserva el dret a modificar les CGC, en qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles des de la pàgina web, perquè l’usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Només podran adquirir productes els majors de 18 anys amb capacitat suficient per a contractar.

La tinença de l’entrada no dóna dret al seu portador o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut, amb fins publicitaris, de màrqueting o de promoció, no essent permesa la venta o revenda de la mateixa.

El Client de les piscines del Parc Esportiu Llobregat i de Can Mercader haurà de respectar molt especialment les Normes d’Ús de les piscines exteriors del PELL i Can Mercader (ENLLAÇ) i les normes extraordinàries que arran del COVID-19 siguin vigents en les dues instal·lacions ENLLAÇ A LA NORMATIVA.

El Client de la Piscina (portador de l’entrada) haurà de facilitar la seva edat i exhibir el DNI al Personal de seguretat de qualsevol instal·lació, tantes vegades com aquests ho requereixin. El Client de les Piscines autoritzen a aquest personal a efectuar les revisions i/o registres de la seva persona i tinences que siguin convenients.

Procediment de compra

El procés de compra és molt senzill, es realitzarà a través de la plataforma “UNIVERSAL PAY” (pot llegir la seva política de privacitat en el següent link: https://www.universalpay.es/politica-de-privacidad ), tant si és la primera vegada que compra, com si ja ha comprat amb anterioritat, perquè no es requereix cap registre previ.

1) TRIA: la piscina exterior, ja sigui la del PARC ESPORTIU LLOBREGAT(PELL) o la de CAN MERCADER.

2) ESCULL LA DATA I TORN I NÚMERO DE PERSONES. Tria la data que vulguis fer la reserva al calendari i escull un dels tres torns disponibles cada dia:

1er torn: De 10:30 a 13:00 hores
2on torn: De 13:30 a 16:00 hores
3er torn: De 16:30 a 19:30 hores

Selecciona el número de persones majors de 5 anys i les persones fins a 5 anys

3) REVISA EL RESUM DE LA SOLICITUD. On apareixeran tots els serveis contractats pel participant i l’import total d’aquests.

4) DADES DEL COMPRADOR I ACOMPANYANTS. Omple les dades del titular de qui fa la compra, així com els noms, cognoms i DNI o NIE (en cas de tenir-ne) de totes les persones acompanyants

5) PAGAMENT Introduir les dades de la targeta

6) IMPRESSIÓ DE COMPROVANT. Es mostra el comprovant de compra que s’haurà de presentar a la recepció de la piscina escollida per a la corresponent comprovació prèvia a l’accés

Preus
El preu únic per torn s de 2,10€, IVA inclòs.
PROCORNELLA es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment.

Formes de pagament
Pagament via webAmb la voluntat de mantenir les mesures de seguretat l’única manera de fer la compra amb cita prèvia és amb targeta de crèdit.
En el pagament s’utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat d’aquesta.

Com a mesura de protecció enfront del frau, podria sol·licitar mitjançant un correu electrònic als clients l’enviament de documentació addicional per a certificar la identitat del comprador com a propietari lícit de la targeta de crèdit. Aquesta acreditació podrà adjuntar-se de manera digital en format pdf o jpg en el mateix correu electrònic en el qual se sol·liciti, per a agilitar els tràmits de validació de la comanda i conducta al seu enviament al més aviat possible.

Pagament a recepció
Si no es té cita prèvia es pot fer el pagament directament a la recepció de la piscina corresponent. No s’acceptarà import en metàl·lic

Departament d’atenció al client
Disposa d’un Departament d’Atenció al client on li atendran personalment per a qualsevol dubte que pugui tenir. Pot contactar-ho:

• En el número de telèfon 93 475 35 77 (PELL) o 93 475 35 80 (Can Mercader)
• Per correu electrònic: info@parcesportiullobregat.com (PELL) info@complexcanmercader.com (Can Mercader)

Devolucions
La devolució de l’import se produirà únicament en cas de no poder obrir la instal·lació en el torn contractat

Protecció de dades de caràcter personal
De conformitat amb el que s’estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades que voluntàriament ens faciliti a l’hora de realitzar qualsevol compra, passaran a formar part d’un fitxer titularitat de PROCORNELLA amb la finalitat de gestionar la seva compra i atenció al client. A més, li enviarem periòdicament informació sobre ofertes dels nostres productes.

La base del tractament de les dades és l’execució d’un contracte. Les dades es conservaran com a mínim conforme el que s’estableix en les normatives tributària i mercantil i en tot cas mentre no sol·liciti la seva supressió.

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com en el seu cas revocar el consentiment, per correu electrònic en protecciódedades@procornella.cat (estipulant en l’assumpte la “àrea”) o bé per correu ordinari a ALBERT EINSTEIN, 47-49 (EDIFICI AUDITORI) 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA). L’informem del seu dret de presentar una reclamació davant el nostre delegat de protecció de dades dpd@procornella.cat , així com davant les autoritats de protecció de dades.

Agrairíem mantingués les seves dades personals actualitzades, perquè PROCORNELLA pugui complir amb la seva obligació de mantenir-los exactes i al dia.

L’usuari es compromet a facilitar dades veraces i relatives a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat quant a la inexactitud de les dades i/o manipulació de dades relatives a terceres persones, ja que PROCORNELLA presumirà que les dades han estat facilitats pel titular dels mateixos i que són exactes i veraços

Jurisdicció
Les presents CGC es regeixen per la legislació espanyola.

Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivat de la compra de productes en PROCORNELLA, les parts acorden sotmetre’s als jutjats o tribunals de CORNELLÀ DE LLOBREGAT, renunciant totes dues parts a qualsevol fur o jurisdicció a la qual poguessin tenir dret, excepte fur imperatiu en el cas de consumidors i usuaris, i en aquest cas el fur competent serà el corresponent al seu domicili.

Desplaçat dalt de tot