• 1. Participants
  • 2. Places
  • 3. Formulari d'alta
  • 4. Resum i pagament

Nombre de participants

Participant 1:
Participant 2:
Participant 3:

Escull les setmanes de cada participant

Any de naixement:

Setmana 1

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Setmana 2

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Setmana 3

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Setmana 4

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Setmana 5

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Setmana 6

Places disponibles:
PELL:
CMR:
Any de naixement:

Setmana 1

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Setmana 2

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Setmana 3

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Setmana 4

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Setmana 5

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Setmana 6

Places disponibles:
PELL:
CMR:
Any de naixement:

Setmana 1

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Setmana 2

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Setmana 3

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Setmana 4

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Setmana 5

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Setmana 6

Places disponibles:
PELL:
CMR:

Dades del pare/mare/tutor legal


Dades dels participants

Resum de la solicitud


Dades pare/mare/tutor:
Nom:
NIF:
Data naixemenet:
Telf. contacte:
Email:

Participant 1:
Nom:
NIF:
Data naixement:
Gènere:

Setmana 1:
Setmana 2:
Setmana 3:
Setmana 4:
Setmana 5:
Setmana 6:
Campus:
Acollida:
Menjador:
Subtotal:

Participant 2:
Nom:
NIF:
Data naixement:
Gènere:

Setmana 1:
Setmana 2:
Setmana 3:
Setmana 4:
Setmana 5:
Setmana 6:
Campus:
Acollida:
Menjador:
Subtotal:

Participant 3:
Nom:
NIF:
Data naixement:
Gènere:

Setmana 1:
Setmana 2:
Setmana 3:
Setmana 4:
Setmana 5:
Setmana 6:
Campus:
Acollida:
Menjador:
Subtotal:

Total


PROCESSANT