CONDICIONS GENERALS

TITULAR I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals de Contractació, d’ara endavant, CGC, regulen les condicions d’inscripció al CAMPUS D’ESTIU DEL PARC ESPORTIU LLOBREGAT (PELL) i del CASAL D’ESTIU DE CAN MERCADER ofertes a la pàgina web www.parcesportiullobregat.com de titularitat d’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIO SOCIAL, URBANA I ECONOMICA DE CORNELLA, S. a., i CIF A58283342 (d’ara endavant PROCORNELLA, i domicili en ALBERT EINSTEIN, 47-49 (EDIFICI AUDITORI) 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Els usuaris que realitzin compres accepten plenament les presentis CGC i quedaran vinculats per aquestes tal com estiguessin redactades en el moment de la contractació. Serà requisit indispensable la lectura i acceptació de les CGC amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de PROCORNELLA
PROCORNELLA es reserva el dret a modificar les CGC, en qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles des de la pàgina web, perquè l’usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.
Només podran adquirir productes els majors de 18 anys amb capacitat suficient per a contractar.

Procediment de compra

El procés de compra és molt senzill, es realitzarà a través de la plataforma “UNIVERSAL PAY” (pot llegir la seva política de privacitat en el següent link: https://www.universalpay.es/politica-de-privacidad ), tant si és la primera vegada que compra, com si ja ha comprat amb anterioritat, perquè no es requereix cap registre previ.
1) TRIA: Tries les places segons les setmanes i el centre al qual es vulgui fer la inscripció, ja sigui PARC ESPORTIU LLOBREGAT(PELL) o CAN MERCADER. Alhora es pot contractar ja el servei d’acolliment i el de menjador per cadascuna de les setmanes contractades. En tot moment es poden veure les places disponibles per setmana i instal·lació. En cas de fer més d’una inscripció es repetirà l’operació per a altres participants obrint una nova pestanya
2) OMPLE EL FORMULARI D’ALTA. Amb les dades del pare/mare/tutor legal i les de tots/els hi participants inscrits
3) REVISI EL RESUM DE LA SOLICITUT. On apareixeran tots els serveis contractats pel participant i l’import total d’aquests.
4) PAGAMENT. Emplena les dades del titular de qui fa la inscripció, així com les dades de la targeta de crèdit amb la qual vulgui fer el pagament.
5) CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA. Es visualitza el producte contractat i es facilita número de transacció de pagament i el justificant de reserva.
En finalitzar la seva comanda, se li enviarà un correu electrònic confirmant la recepció d’aquest, i especificant tots els detalls de la comanda, com per ex., la informació de la reserva, així com informació addicional dels inscrits que caldrà retornar emplenada i signada a la recepció del Parc Esportiu Llobregat (PELL) o Can Mercader. Si observés un error en la direcció indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-lo immediatament a per a procedir a l’esmena de l’error.

Preus

Tots els preus indicats en la pàgina web, són amb IVA inclòs. No obstant això, veuràs el desglossament del preu i l’IVA abans de finalitzar la comanda.
PROCORNELLA es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, respectant sempre el preu indicat en el moment de la compra.

Formes de pagament

Pagament mitjançant targeta de crèdit

El client pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit, realitzant-se l’operació en el moment de realització de la comanda.
En el pagament s’utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat d’aquesta.
Com a mesura de protecció enfront del frau, podria sol·licitar mitjançant un correu electrònic als clients l’enviament de documentació addicional per a certificar la identitat del comprador com a propietari lícit de la targeta de crèdit. Aquesta acreditació podrà adjuntar-se de manera digital en format pdf o jpg en el mateix correu electrònic en el qual se sol·liciti, per a agilitar els tràmits de validació de la comanda i conducta al seu enviament al més aviat possible.

Departament d’atenció al client

Disposa d’un Departament d’Atenció al client on li atendran personalment per a qualsevol dubte que pugui tenir. Pot contactar-ho:
• En el número de telèfon 93 475 35 77 (PELL) o 93 475 35 80 (Can Mercader)
• Per correu electrònic: info@parcesportiullobregat.com (PELL) info@complexcanmercader.com (Can Mercader)

Devolucions

En cancel·lacions no justificades (per malaltia, etc…) es retornarà el 50% de l’import pagat.

Els descomptes s’apliquen cada vegada que es fa una inscripció. Si una vegada iniciat el CAMPUS/ CASAL una família vol ampliar el nombre de setmanes al mateix del seu fill/a, només s’aplicarà el descompte segons el nombre de setmanes contractades en aquesta segona contractació, independentment del nombre de setmanes contractades a la primera contractació.

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que s’estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades que voluntàriament ens faciliti a l’hora de realitzar qualsevol compra, passaran a formar part d’un fitxer titularitat de PROCORNELLA amb la finalitat de gestionar la seva compra i atenció al client. A més, li enviarem periòdicament informació sobre ofertes dels nostres productes.

La base del tractament de les dades és l’execució d’un contracte. Les dades es conservaran com a mínim conforme el que s’estableix en les normatives tributària i mercantil i en tot cas mentre no sol·liciti la seva supressió.
Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com en el seu cas revocar el consentiment, per correu electrònic en protecciódedades@procornella.cat (estipulant en l’assumpte la “àrea”) o bé per correu ordinari a ALBERT EINSTEIN, 47-49 (EDIFICI AUDITORI) 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA). L’informem del seu dret de presentar una reclamació davant el nostre delegat de protecció de dades dpd@procornella.cat , així com davant les autoritats de protecció de dades.

Agrairíem mantingués les seves dades personals actualitzades, perquè PROCORNELLA pugui complir amb la seva obligació de mantenir-los exactes i al dia.

L’usuari es compromet a facilitar dades veraces i relatives a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat quant a la inexactitud de les dades i/o manipulació de dades relatives a terceres persones, ja que PROCORNELLA presumirà que les dades han estat facilitats pel titular dels mateixos i que són exactes i veraços

Jurisdicció

Les presents CGC es regeixen per la legislació espanyola.
Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivat de la compra de productes en PROCORNELLA, les parts acorden sotmetre’s als jutjats o tribunals de CORNELLÀ DE LLOBREGAT, renunciant totes dues parts a qualsevol fur o jurisdicció a la qual poguessin tenir dret, excepte fur imperatiu en el cas de consumidors i usuaris, i en aquest cas el fur competent serà el corresponent al seu domicili.